Việt Nam
English

Tin tức

Sự hợp tác của công đoàn VSUN và Trường Đại học Ngôn ngữ & Quốc tế tại Hà Nội, Việt Nam

Ngày phát hành:2020-11-12

Đưc tchc bi công đoàn VSUN và đưc tài trbi Trưng Đi hc Ngôn ng& Quc tế ti Hà Ni, Vit Nam, hot đng "VSUN factory tour" đã đưc tchc vào tun trưc. Gn 50 giáo viên và hc sinh đã tham quan nhà máy VSUN đtri nghim quy trình sn xut các sn phm quang đin phc vnăng lưng tái to.


Hot đng bao gm hi tho, tham quan và các khóa đào to nhm giúp sinh viên hiu biết vquy trình sn xut trong ngành năng lưng tái to và hiu đưc sphát trin ca thtrưng năng lưng tái to ti Vit Nam. Các bn sinh viên đã đưc tham quan dây chuyn sn xut hoàn toàn tđng tiên tiến nht ti Vit Nam và tìm hiu vquy trình vn hành chun hóa tkhâu nguyên liu đu vào đến khâu đóng gói sn phm. Hđã hiu đy đvvăn hóa doanh nghip, lch svà phm vi sn xut các sn phm quang đin ca VSUN.

Đi din ca VSUN và trưng đã trao đi thêm vmi quan hhp tác trong tương lai. Chúng tôi stiếp tc đóng góp vào sphát trin năng lưng tái to Vit Nam bng kiến thc chuyên môn và không ngng hc hi đthích ng vi ngành.

Ktkhi VSUN và Đi hc Ngôn ng& Quc tế bt đu hp tác đào to nhân tài vào năm 2017, VSUN đã cung cp các cơ hi vic làm và trcp cho sinh viên khi nghip.

Nhân tài rt quan trng đi vi sphát trin ca trưng hc và doanh nghip. Sgiao lưu, hp tác sâu rng gia các trưng và doanh nghip mang đến cơ hi đào to nhân tài trong ngành năng lưng tái to. Lewis Cai, Giám đc điu hành ca vsun, đã đcp trong báo cáo tng kết gia năm rng "Chúng ta nên có mt hthng hoàn chnh đđào to và tuyn dng nhân tài đmrng VSUN." Chúng tôi chân thành chào đón nhng nhân tài quan tâm đến ngành năng lưng tái to gia nhp VSUN và nhn ra giá trbn thân ca h.


Vài nét vTrưng Đi hc Ngôn ng& Quc tế (Trưng Đi hc Ngoi ng- ĐHQGHN):

Là thành viên ca Đi hc Quc gia Hà Ni, trung tâm đào to giáo viên và nhân tài ngoi ngln nht Vit Nam, có vthế hàng đu ti Vit Nam. Nó nm Thành phHà Ni, Vit Nam.VSUN SOLAR 株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-4 天王洲ファーストタワー5F
(03)6433-2789
(03)6712-8386

Công ty cổ phần Vietnam Sunergy

Lô III – Đồng Vàng, Khu Công Nghiệp Đình Trám, Thị Trấn Nếnh, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
(84) 2043566688
(84) 2043566689

VSUN Châu Âu

Sebastian-Kneipp-Straße 41, 60439 Frankfurt am Main, Đức
(49) 69505064310
(49) 69505064221

VSUN Hoa Kỳ

39899 Balentine District, Suite 200 Newark, CA, 94560
(01)5105732479
(01)5105781313

VSUN Trung Quốc

Số 665, Đường Songweibei, Thượng Hải, Trung Quốc
(86)021-5770 9652
(86)021-5770 9572